Порядок Десмідіальні – Desmidiales

Одноклітинні, зрідка – нитчасті водорості. Клітина складається іздвох симетричних напівклітин, іноді з помітною перетяжкою. Клітинна стінка тришарова, складається із двох половинок і має складні пори. У примітивних форм клітина не диференційована на півклітини. Пори виконують функції: 1) для виділення слизу; 2) для виділення продуктів життєдіяльності; 3) для постачання споживних речовин. Оболонка має скульптурне потовщення. За допомогою виділення слизу здійснюється рух клітини.

Через спеціальні пори, які знаходяться на кінцях клітини, виділяється слиз. Ядро – одне, знаходиться в цитоплазмі біля перешийка двох напівклітин. Хлоропласти осьові - по одному в кожній напівклітині. Іноді (Cosmarium) в кожній напівклітині є два хлоропласти.

Хлоропласти мають осьову частину (Closterium), від якої радіально розходяться Порядок Десмідіальні – Desmidiales пластинки. Піреноїди знаходяться в центральній частині хлоропласта.

У Closterium на кінцях клітин є термінальні вакуолі, що містять кристали гіпсу, яким властивий броунівський рух, який, очевидно, сприяє виділенню слизу.

Розмноження вегетативне – поділом клітини в площині симетрії. Статевий процес – кон’югація. При поділі клітин у кожної клітини буде стара і молодша напівклітини. Хлоропласти старих напівклітин видовжуються, поділяються і один із них переходить в молоду напівклітину (рис. 207).

Рис. 207. Поділ клітини у Closterium (за: Pickett-Heaps, 1975).

Кон’югація Desmidiales здійснюється безджгутиковими апланогаметами, які виконують функцію статевих клітин (рис. 208). Зигота трансформується у зигоспору. У Closterium lineatum протопласт кожної кон’югуючої клітини, попередньо, поділяється, формує дві гамети Порядок Десмідіальні – Desmidiales, які зливаються, утворюються “подвійні” зиготи. Оболонка зигот тришарова. При проростанні зиготи, після періоду спокою, ядро мейотично поділяється і з чотирьох гаплоїдних ядер життєздатними, здебільшого, залишаються два (іноді 1 або 4). Із зиготи утворюються два проростки (зиготний мейоз). У роду Desmidium клітини при поділі не роз’єднуються, утворюючи нитчасту структуру талому.

Рис. 208. Життєвий цикл у Closterium (за: Hamada, 1987).

Систематика порядку базується на морфологічних та деяких цитологічних ознаках. Деякі роди, що мають велику кількість видів (напр. Cosmarium включає понад 2000 видів), вважаються штучними, тобто такими, що об'єднують морфологічно схожі види різного еволюційного походження.

Порядок Desmidiales включає понад 4000 видів, що об'єднані у 35 роди Порядок Десмідіальні – Desmidiales та чотири родини: Gonatozygaceae, Closteriaceae, Peniaceae і Desmidiaceae.


documentamakcon.html
documentamakjyv.html
documentamakrjd.html
documentamakytl.html
documentamalgdt.html
Документ Порядок Десмідіальні – Desmidiales